این نزدیکی برای من شده ۱ نور یه روزن و یک جایی که همیشه هست...

نزار دور بشم.

 از دلتنگی که به خاطر تو باشه لذت می برم....چه قدر دور....

... و این ساعت هایی که می گذره من هر لحظه احساسم و نیازنم بیشتر می شه

/ 1 نظر / 3 بازدید
دكتر مجتبي كرباسچي

سلام با" پادشاه ونويسنده " و شعر " غم . . . " بروزم . منتظر حضور سبزتان هستم " صاحبدلان "