دلش غصه داره

باورم نمیشه یه روز بشه که حتی دلم نخواد با عزیزترین کسم حرف بزنم.

دلم بر غصست.انقدر که دارم فکر میکنم به اینکه شاید اصلا اونقدرا هم دوسش ندارم.

این دفعه هرچی فکر می کنم من هیچ اشتباهی نکردم اما باز هم مثه همیشه من رفتم جلو و اون حتی اینم ندید؟

/ 0 نظر / 27 بازدید