فردا

هم اکنون نیازمند دعای سبزتان هستمفرشته آخه فردا دارم میرم عمل

خدای مهربونم مرسی به خاطر این همه تکنولو ژیییییییییماچ

واییییی خدای من قرار بعد از سالها با چشمهای غیر مصلح یول ببینم

فکر کنم تا چند روز نتونم بیام اینجا

پس به امید روشن تر دیدنعینک

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
حسن

دعا میکنم که چشمات خوب خوب بشه .