سقف

دیروز طی یک عملیات بسی دشوار وقت تمامموفق به یافتن یک سقف برای زندگی دانشجویی شدیم

من و آناز پس از ساعتها تلاش و از این بنگاه به اون بنگاه پرت شدن موفق به یافتن ١ عدد پنت هاوسنیشخند در طبقه زیر زمین ١ خونه شدیم و سعی کردیم هی به نکات مثبت خونه جدیدمون فکر کنیم خیال باطلوخیلی فکر نکنیم که خونمون خیلی داغونهناراحت و سعی کردیم به این فکر کنیم که در محیط کاملا امنسوال کاشان(؟؟؟؟)جایه خونموم خیلی خوبه و مهم نیست که در دستشویی پوسیدست و حتی مهم نیست که محیط کل حمام و دستشویی چیزی برابر 1 مستطیل 1.5*0.5  و..........

و هی فکر کردیم که... ولش کن مهم نیست به چی فکر کردیم 

وباز خدای مهربونمو هی شکر می کنیم که بهمون رحم کرد که زود یه جایی پیدا کنیم و کمتر از گرمای طاقت فرسای کاشان لذت ببریم

بازم مرسی خدای مهربونمفرشته

/ 3 نظر / 6 بازدید
حسن

مطمئنی اند هوز نبوده (End house)

فرشته

[نیشخند] قدر این پنت هاوستونو داشته باشید[لبخند]