و دیگر هیچ

١_دلم گرفته ١ عالم

٢_موهامو کوتاه کردم ١عالم

٣_مامان کلی عصبانی به خاطر موهام

۴_کلی خورده تو حالم

۵_بابا ناراحت از چیزی ...ما نیز

۶_نقم میاد ١ عالم

٧_ خدای مهربونم دارم دنیارو بی عینک می بینم مرسسسسسی

.

.

.

.

٨_و دیگر هیچ......

/ 3 نظر / 5 بازدید
حسن

عملت چطور بود ؟ الان دیدت خوب شده ؟

حسن

اون کلانتره . که اول رفته بود توی اون رستورانه غذا بگیره . بعد توی کلانتری گیر داده بود به اون زن و مرده . و داشت بازجوئیشون می کرد .

کتی

چه خوب که بی عینک شدی....خیلی عالیه...مبارکه