خدای من شرمنده.......

خدای من چه قدر خوبی که وسط این همه غفلت و بی شرمی من
تو باز هم مهربونیتو از من نمی گیری
خدای من چه قدر من بهونه دارم برای دور شدن از تو و تو چه قدر امیدواری به بازگشت ما ادمها
انگار به جای این که من به تو ایمان داشته باشم
تو ایمان داری که من شیطون و رها می کنم و میام به سوی تو
..
..
..
کاش منم مثل تو بودم و اینقدر زود نمی باختم
توی پرانتز(این نوشته ترکیبی از ذهن اشفته من و ١ متن که توی یه بلاگ خوندم)
/ 2 نظر / 6 بازدید
رضا

خدای من چه قدر خوبی که وسط این همه غفلت و بی شرمی من تو باز هم مهربونیتو از من نمی گیری[گریه][گریه][قلب]