اگر

اگر زندگیم به هیچ شخص یا شیء ای وابسته نباشد...

 اگر ترس از دست دادن کسی یا چیزی را نداشته باشم...

 اگر به یاد داشته باشم که همه آدمها روح مشترکی از اویند...

 و باور کنم که زندگی اصلاْ یک «بازی» است، ما آن را بیش از اندازه جدی گرفته ایم

(والااااااااا من که رسما و اسما ..... گییجه گرفتم ........)

/ 1 نظر / 19 بازدید