Windows

عجب مصیبتی شده این تکنولوٍٍژیییییکلافه

امروز پس از ساعتها تلاش و البته پس از روزها نق زدن من به جان بابا از پایین اومدن سرعت کامپیوتر به علت ویروس های متعدد که در جانش رخنه کرده بودند  پدر عزیز تر از جان لطف کرده و یک عدد ویندوز جدید ترو تازه نصب کرده به همراه همه مشتقاتش و همچنین یک عدد ویروس کش ناب که پدر هر گونه ویروسیرو قبل از ورود در بیارهاز خود راضی

خدای مهربونم تو این شبهای عزیز به خاطر همه مهربونیهات ممنونفرشته و به خاطر همه اشتباهام شرمندهاوه

بابا مرسی برای امروز

به امید کم شدن همه وابستگی هاااااااافرشته

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسن

میس ایندیپندنت