خونه طولانی

دلم گدفته دارم گوش می دم اما نمی شنوم از بس گفتم می خوام الان دیگه واقعا باور کردم که می خوام

دلم خونه طولانی می خواد بدون فکر

دلم می خواد.... حتی نمی دونم چی دلم میخواد

سعی می کنم وانمود کنم که دارسی نمی خوام حتی دیگه تشخیص نمی دم که واقعا دلم دارسی می خواد یا نه؟؟؟؟

لذت نمی برم از لحظه هام

لحظه هام داره می گذره داره حروم می شه

سعی می کنم به خودم تلقین کنم که لذت می برم...

اما لذتهام لحظه ای شده و گذرا.....

/ 0 نظر / 6 بازدید