باز هم خدای من

خدای من چرا بنده هات اینقدر مغرورن؟؟؟؟؟؟؟ من دونم منم یکی از همونام

چی می کشی از دستشون

چرا کلیییییییی از آدم انتظار دارن ؟ولی هیچ کاری برات انجام نمی دن.چرا هی باید مواظب باشی حرفی نزنی که کسی ناراحت بشه اما اونا مواظب حرف زدنشون نیستن

خدایااااااااا  حالم اصلا خوب نیست

دلم پر از بغض.... دلم پر از گریست.

دلم یه بغل بزرگ میخواد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
سنگریزه

سلام ، من اصلا بغلم گنده كه نه فقط يه سنگ ريزه ام مي خوام كه قلوه سنگ بشم تا بكوبي تو سر هر چي نامرده!!!! شب كه ميشه همه جا تاريك ميشه وقتش ميرسه تو سكوت شب به خودت بگو انگار نه انگار اين سنگريزه رو بردار بنداز سر جاش از خودم دور افتادم جاي پاتو با سنگريزه هام پر مي كنم . غم نخور چون من هنوز كوچيكم و سنگ نشدم دلم ميگيره منتظر قدماتم

حسن

غرور یه صفت خداییه. منتها خدا داره و بهش مغروره و ما نداریمو مغروریم.