گوش کن

اینو از تو نوشتهای قبلم پیدا کردم

تقصیر هیچ کس نیست جز خودت.حسودی؟نه  خودتو زدی به خری؟؟؟... آره   احساس نیاز می کنی؟...نه   داری وانمود می کنی که نیاز داری؟نمی دونم       می شه تنها بود؟نمی دونم  میتونی؟ نمی دونم       کلی کار هست؟ آره         احتیاج داری؟نمی دونم شاید     بزرگ شوو     بچه ای؟ نمی دونم  

می خوای بزرگ شی؟نمی دونم   یعنی چی که بزرگ شی؟ نمی دونم

می دونی چی می خوای؟نه کاملا    تنهایی؟خیلی

کاشکی مبایل نبود؟آره    نمی تونی کنترل کنی؟ آره

کسی نیست که بشنوه؟ نه      می دونی چی می خوای بگی؟نه

از خودت می ترسی؟آره   خودت راست هستی؟نه

یه نفر باید باشه؟نمی دونم شاید

جلب توجه؟شاید...

                         خوبه تونستی راست بگی

/ 2 نظر / 4 بازدید
حسن

جالبناک بود ولی متاسفانه غلط های املایی ناشی از سهل انگاری نه از روی ندانستن ، توش زیاد بود .